Klassisk Jul, Røa Kirke - KONSERTEN GÅR SOM PLANLAGT

Arrangementsinformasjon

Hjertelig velkommen til Klassisk Jul!

Klassisk jul er en annerledes og varm julekonsert. Her synger vi blant annet helt akustisk, slik man gjør på alle store operahus og konsertsaler rundt omkring i verden. Dette kan vi gjøre fordi vi har klart å samle noen av Norges aller største stemmer. Vi er særlig fornøyd med at vi har klart å overtale verdensstjerna Knut Skram, til å ta steget ut på scenekanten igjen. Vi har også fått med oss skuespiller Anette Hoff og den folkekjære programlederen og skuespilleren Solveig Kloppen. Konserten spenner mellom de tradisjonelle og hjertevarmende julesangene til det mer opphøyde og kanskje til og med litt pompøse. 

 

Vi gleder oss til å møte dere i kirkerommet. 


Hjertelig hilsen

Knut Skram, Anette Hoff, Thomas Ruud, Therese Thylin, Anna Einarsson, Benedikte Sofie Ribe og Nils Harald Sødal

 

klassisk
klassiskjul
julekonsert
solveigkloppen
knutskram
anettehoff
jul
nilsharaldsødal
thomasruud
jeanettegoldstein
annaeinarsson
benediktesofieribe
nilsharaldsødal
oslo
oslojul
røa
røakirke